ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρεία μας έχει καθορίσει αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού.

Οι υποψήφιοι υπάλληλοι μας πρέπει να έχουν:

  • Άριστη νοητική ικανότητα και φυσική κατάσταση
  • Καθαρό ποινικό μητρώο
  • Άριστη εξωτερική εμφάνιση
  • Ικανοποιητική μόρφωση ανάλογα με τη θέση

Για την εταιρεία μας, δεν είναι αρκετό να λέμε απλά ότι παρέχουμε ασφάλεια, αλλά προσπαθούμε να είμαστε σωστά οργανωμένοι και να έχουμε το προσωπικό μας κατάλληλα εκπαιδευμένο καθόσον δίνουμε τεράστια σημασία στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Έτσι με γνώμονα μας τα πιο πάνω, το προσωπικό μας μετά την επιλογή εκπαιδεύεται σε θέματα φύλαξης και ασφάλειας, θέματα συμπεριφοράς, καθώς επίσης και στον χειρισμό πυροσβεστικών μέσων και Πρώτων Βοηθειών. Η εκπαίδευση τους συνεχίζεται στον χειρισμό των διατιθεμένων ηλεκτρονικών και άλλων μέσων, για να είναι ικανοί να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους και να ικανοποιούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις ασφαλείας των πελατών μας.

Όλοι οι Φύλακες που διαθέτει η εταιρεία μας κατέχουν την Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος βάση του Νόμου Αριθμός 125(Ι)2007 από τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου.

Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας πείτε τις ανάγκες σας. Θα τις μελετήσουμε από κοινού και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον ιδανικό συνδυασμό συστήματος ασφαλείας.